elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Sobota 06.06.2020
Jesteś tutaj:

Budżet

Na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020, Poz. 342), informuję, że sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 10 w Malborku za 2019 rok

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork(https://cuwmalbork.bip.gov.pl/) w zakładce "Sprawozdania finansowe/Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych".

Informacje o artykule

Data utworzenia: 01.01.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 254
Dodał:
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.05.2020
15:04:02
edycja
Administrator
Budżet
11.05.2020
14:52:13
edycja
Administrator
Budżet
11.05.2020
14:51:05
edycja
Administrator
Budżet
11.05.2020
14:43:56
edycja
Administrator
Budżet
11.05.2020
14:40:42
edycja
Administrator
Budżet
11.05.2020
14:40:26
edycja
Administrator
Budżet
11.05.2020
13:49:21
edycja
Administrator
Budżet